Onze stagiaire, Emma, heeft een video gemaakt voor ouders over interactief voorlezen.

Emma studeert Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam en tijdens haar stage voert zij een onderzoek uit.
Zij heeft hiervoor jouw hulp nodig!

In haar online voorlichting vertelt zij over interactief voorlezen en hoe je dit samen met jouw kind kunt doen. Na het bekijken van de voorlichting kunnen jij en jouw kind direct aan de slag met interactief voorlezen.

Haar onderzoek gaat over de ervaring die ouders hebben met interactief voorlezen. Dit is een manier van voorlezen waarbij je met het kind in gesprek gaat over het verhaal. Het is een leerzame aanpak, omdat kinderen tijdens interactief voorlezen op hun eigen niveau kunnen meepraten en meedenken over het verhaal. Hierdoor leren kinderen veel nieuwe woorden leren en wordt hun leesplezier vergroot.

Wil jij deelnemen aan haar onderzoek?

  • Bekijk de video.
  • Ga samen met jouw kind aan de slag met het interactief voorlezen.
  • 2 maanden na de voorlichting maakt Emma een afspraak met je voor een gesprek. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens het gesprek vraagt zij na wat je van het interactief voorlezen vond.

Zie voor meer informatie de brief

De deelname aan het onderzoek is uiteraard vrijwillig.
Je mag de deelname stopzetten wanneer je dat wilt.
Hiervoor hoef je geen reden op te geven.

Deelname aan het onderzoek geeft je de mogelijkheid om meer kennis op te doen over een bewezen leerzame aanpak, om met jouw kind aan de slag te gaan met taal en boeken. Daarnaast lever je door mee te doen een grote bijdrage aan haar afstudeeronderzoek.

%d bloggers liken dit: