Mailly-C_3561I_web-grootChantal, logopedist Dordrecht.

Mijn naam is Chantal Mailly, logopedist en dyslexiebehandelaar.

Ik ben op maandag, dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdag aanwezig.

In 2001 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Na mijn afstuderen kon ik gelijk aan de slag bij mijn oude stageadres bij praktijk M.A.A.M. van Overveld. In 2004 ben ik gestart met een eigen praktijk.

Ik volg jaarlijks cursussen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Natuurlijk bezoek ik jaarlijks het congres van onze beroepsvereniging, de NVLF en ben ik lid van 2 kwaliteitskringen. Ik ben lid van de kwaliteitskring Vrijgevestigde Logopedisten in Dordrecht en de Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie. Naast mijn werkzaamheden als logopedist maak ik onderdeel uit van de werkgroep die de logopedisch screening van de leerlingen uit groep 2 in Dordrecht organiseert en verzorgt. Mijn interesses liggen op het gebied van lees- en spellingproblemen, dyslexie, werkgeheugen, taal en stem.

Ik vind het allerbelangrijkste dat u of uw kind zich op het gemak voelt tijdens de begeleiding. Om goed te kunnen helpen is een goede vertrouwensband erg belangrijk. Mijn behandelingen zijn daarom opbouwend en positief. Naast het verminderen of verhelpen van de logopedische klacht zet ik daarom ook in op zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn man, Bart, en onze 2 kinderen Etienne en Elodie. Ik hou van bakken en ik ga graag uit eten met vrienden of familie. Ik lees ook erg graag, vandaar ook de vele twitterberichten om het lezen en vooral leesplezier te bevorderen.

Activiteiten:
Kwaliteitskring Vrijgevestigden Dordrecht: Ik ben sinds 2005 lid van deze kwaliteitskring. De kring komt vier keer per jaar bijeen voor een overleg van 3 uur.

Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie: Ik ben sinds de opstart  in januari 2007 lid van deze kring. De kring komt vier keer per jaar bijeen voor een overleg van 3 uur.

Werkgroep Logopedische screening groep 2 leerlingen Dordrecht: ik maak deel uit van de werkgroep, bestaande uit 4 personen, die namens de vrijgevestigde logopedisten uit Dordrecht de organisatie van de Logopedische screening in Dordrecht verzorgt en contacten onderhoudt met de samenwerkingsverbanden van de scholen in Dordrecht.

Ledenraad NVLF: Van 2010 tot en met 2016 ben ik lid geweest van de Ledenraad van onze beroepsvereniging de NVLF. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen de leden van de vereniging, onder andere door te overleggen met het verenigingsbestuur. Ik heb voor de maximale duur van 6 jaar zitting genomen in de Ledenraad.

Gegeven voorlichting/scholing:

2019:

 • Stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling in de groep, 19 maart, 5 en 8 april 2019

2018:

 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, 27 september 2018.
 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen bij peuters, 28 september en 3 oktober 2018.
 • Presentatie over logopedie gegeven aan de voorlezers van voorleespret, 12 december 2018

2017:

 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, 11 januari 2017.
 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1 en 2 in opdracht van het LOVK, 4 april 2017.
 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1 en 2 in opdracht van de Drs. Bogermanschool en de Polyanderschool Dordrecht, 4 september 2017.
 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1 en 2 in opdracht van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht, 22 november 2017.

2016:

 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1 en 2 in opdracht van de Prins Florisschool Papendrecht, 2 november 2016.
 • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, 21 januari 2016.
 • Voorlichting aan de medewerkers van het consultatiebureau over logopedie, 26 januari 2016. De voorlichting heb ik verzorgd samen met Rensje Vijfvinkel.

2015: 

 • Voorlichting signaleren van logopedische problemen door leerkrachten van groep 1 en 2 in opdracht van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht. De voorlichting heb ik samen met Angelique Oostrijk verzorgd namens de samenwerkende logopedisten Dordrecht op 28-10-2015, 4-11-2015, 11-11-2015, 18-11-2015, 19-11-2015 en 25-11-2015.
 • Presentatie bij de LBRT Regio Rotterdam over de samenwerking tussen een remedial teacher en een logopedist op het gebied van begrijpend lezen. De presentatie heb ik verzorgd samen met Annette van der Put van Remedial Education op 20 april 2015.

2014:

 • Voorlichting op peuterspeelzaal Pippeloentje over logopedie. De voorlichting is gegeven aan geïnteresseerde ouders, 10 november 2014

Gevolgde cursussen:

2018:

 • BHV-basis en kinder-EHBO, 25 juni 2018
 • Logopedie en lees-en spellingproblemen | Behandeling, 3 november 2018
 • Kennissymposium ‘De logopedist als coach?!, 29 november 2018
 • Congres NVLF, 30 november 2018

2017:

 • MetaTaal; multimodale en metalinguistische taaltherapie voor oudere kinderen met TOS, 18 januari 2017
 • Mijn persbericht in de krant, 8 september 2017
 • Congres NVLF, 13 oktober 2017

2016:

 • Acoustic Pioneer Coach, 9 december 2016
 • Verdiepingsdag Dyslexie; Verdiepend lezen en Moderne vreemde talen, 26 november 2016
 • Workshop Spelling, 28 september 2016
 • Congres NVLF, 1 oktober 2016.

2015:

 • Webinar; Werkgeheugen en Taalontwikkelingsstoornissen, 28 mei 2015
 • Workshop minimale paren, 9 juni 2015.
 • Jungle memory coach, 19 juni 2015.
 • Workshop NLP in de praktijk, 30 oktober 2015.

2014: 

 • Lezing; De audit in de Logopedie, 14 april 2014.
 • Workshop Lax Vox Vocal Therapy Technique, 10 mei 2014
 • Praktische Pragmatiek, 3 en 4 juli 2014.
 • Congres NVLF, 31 oktober 2014.

2013:

 • Celf-4 NL verdiepingscursus, 29 mei 2013.
 • Elektronische Dossiervorming, 19 augustus 2013.
 • Conferentie ‘Het geheim van succesvol lezen en spellen’, 14 november 2013.
 • Dyslexie VO – Pubers, dyslexie en social media, 28 en 29 november 2013.

2012:

 • Opleiding coach ‘Ik Leer Anders’, 10 en 17 januari 2012.
 • Online Training tot gecertificeerde TinyEYE logopedist. Afgerond op 23 januari 2012.
 • Workshop Doelgericht en Smart. Hoe maakt de logopedist de behandeling transparant, 18 januari en 14 februari 2012.
 • Opfriscursus Logopedie en Tandheelkunde, 11 februari 2012.
 • Workshop Personal Branding van Sutherland vertelt, 10 april 2012
 • Internationaal CPLOL congres, 25 en 26 mei 2012.

2011:

 • Symposium: Logopedie en Tandheelkunde, 28 januari 2011.
 • Cursus Woordvinding, 2 april en 16 april 2011.
 • Cursus Hyperventilatieklachten en disfunctioneel ademen: principes voor “stepped care”, 8, 15 en 22 september 2011.
 • Symposium Meertaligheid bij jonge kinderen – last of luxe? 30 september 2011
 • Congres van de NVLF, 18 november 2011.
 • Op 14 december 2011 heeft Logomedia de praktijkruimte ter beschikking gesteld aan J. Melgers van Leestotaal in verband met een voorlichting aan ouders over dyslexie en de inzet van ICT. Ik ben bij  deze voorlichting aanwezig geweest.

2010:

 • Thema-avond NVLF, onderzoek doen in de praktijk, januari 2010
 • Basiscursus Intramed software, februari 2010
 • Congres NVLF, november 2010

2009:

 • Vergoedingsregeling dyslexie, NVLF, maart 2009
 • Logopedie en Tandheelkunde (OMFT), juni 2009
 • Symposium Wakker Worden, september 2009
 • Congres NVLF, november 2009

2008:

 • Symposium; de eerste lijn op 1 lijn… Cool, januari 2008
 • Dyslexie in het primair onderwijs,  januari 2008
 • Het verhaal van het kind, module opleiding dyslexiespecialist, augustus 2008
 • Zorgverbreding van het jonge kind, december 2008
 • Basiseducatie Kwaliteit en Wetenschap voor logopedisten, december 2008

2007:

 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie, januari 2007
 • Omgaan met faalangst binnen de logopedische begeleiding, oktober 2007

2006:

 • Gedrag en werkhouding, januari 2006

2005:

 • Stagebegeleiderscursus Competentiegericht beoordelen, maart 2005

2004:

 • Symposium Taalontwikkelingsstoornissen, februari 2004
 • Omissie in de articulatie?, november 2004

2002:

 • Logopedie en stoornissen in het autistisch spectrum, maart 2002
 • Logopedische stoornissen bij kinderen met ADHD, oktober 2002

2001: 

 • Dyslexie bij kinderen, juni 2001