Mailly-C_3561I_web-grootChantal, logopedist Dordrecht.

Mijn naam is Chantal Mailly, logopedist en dyslexiebehandelaar.

Ik ben op maandag, dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdag aanwezig.

In 2001 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Na mijn afstuderen kon ik gelijk aan de slag bij mijn oude stageadres bij praktijk M.A.A.M. van Overveld. In 2004 ben ik gestart met een eigen praktijk.

Ik volg jaarlijks cursussen zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Natuurlijk bezoek ik jaarlijks het congres van onze beroepsvereniging, de NVLF en ben ik lid van 2 kwaliteitskringen. Ik ben lid van de kwaliteitskring Vrijgevestigde Logopedisten in Dordrecht en de Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie. Naast mijn werkzaamheden als logopedist maak ik onderdeel uit van de werkgroep die de logopedisch screening van de leerlingen uit groep 2 in Dordrecht organiseert en verzorgt. Mijn interesses liggen op het gebied van lees- en spellingproblemen, dyslexie, werkgeheugen, taal en stem.

Ik vind het allerbelangrijkste dat u en/of uw kind zich op het gemak voelt tijdens de begeleiding. Om goed te kunnen helpen is een goede vertrouwensband erg belangrijk. Mijn behandelingen zijn daarom opbouwend en positief. Naast het verminderen of verhelpen van de logopedische klacht zet ik daarom ook in op zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

In mijn vrije tijd geniet ik samen met mijn man, Bart, en onze 2 kinderen Etienne en Elodie. Ik hou van bakken en ik ga graag uit eten met vrienden of familie. Ik lees ook erg graag, vandaar ook de vele twitterberichten om het lezen en vooral leesplezier te bevorderen.

Activiteiten:
Kwaliteitskring Vrijgevestigden Dordrecht: Ik ben sinds 2005 lid van deze kwaliteitskring. De kring komt vier keer per jaar bijeen voor een overleg van 3 uur.

Landelijke Kwaliteitskring Dyslexie: Ik ben sinds de opstart  in januari 2007 lid van deze kring. De kring komt vier keer per jaar bijeen voor een overleg van 3 uur.

Werkgroep Logopedische screening groep 2 leerlingen Dordrecht: ik maak deel uit van de werkgroep, bestaande uit 4 personen, die namens de vrijgevestigde logopedisten uit Dordrecht de organisatie van de Logopedische screening in Dordrecht verzorgt en contacten onderhoudt met de samenwerkingsverbanden van de scholen in Dordrecht.

Ledenraad NVLF: Van 2010 tot en met 2016 ben ik lid geweest van de Ledenraad van onze beroepsvereniging de NVLF. De leden van de Ledenraad vertegenwoordigen de leden van de vereniging, onder andere door te overleggen met het verenigingsbestuur. Ik heb voor de maximale duur van 6 jaar zitting genomen in de Ledenraad.

Gegeven voorlichting/scholing:

2019:

  • Stimuleren van de taal- en spraakontwikkeling in de groep, 19 maart, 5 en 8 april 2019

2018:

  • Gastcollege op de Hogeschool Rotterdam aan derdejaars logopediestudenten over Logopedie en Dyslexie, 27 september 2018.
  • Voorlichting signaleren van logopedische problemen bij peuters, 28 september en 3 oktober 2018.
  • Presentatie over logopedie gegeven aan de voorlezers van voorleespret, 12 december 2018

Voor een overzicht van eerder gegeven scholing zie bestand onderaan de pagina.

Gevolgde cursussen:

2018:

  • BHV-basis en kinder-EHBO, 25 juni 2018
  • Logopedie en lees-en spellingproblemen | Behandeling, 3 november 2018
  • Kennissymposium ‘De logopedist als coach?!, 29 november 2018
  • Congres NVLF, 30 november 2018

Voor een overzicht van de gevolgde scholing in de periode van 2001-2017 zie bestand onderaan de pagina.