logo remedial educationLogomedia werkt al jarenlang samen met de remedial teachers van Remedial Education Center.

U kunt bij Remedial Education center terecht voor onderzoek, begeleiding of advies en begeleiding.

De doelgroep van Remedial Education:

  • Individuele behandeling van leerproblemen
  • Geen vergoede dyslexiezorg
  • Dyscalculie behandeling
  • Behandeling op maat bij een Combinatie van een DSM diagnose en leerproblemen
  • Sociaal-emotionele begeleiding
  • Begeleiding vanuit Passend Onderwijs: bijvoorbeeld lees en rekenarrangementen
  • Coaching van rt’ers/ ib’ers /ZC op school
  • Advisering omtrent leer- en ontwikkelingsvraagstukken
  • Onderzoek: didactisch onderzoek, intelligentieonderzoek
  • Begeleiding van Hoogbegaafde kinderen tot Voortgezet Onderwijs

Ga naar Remedial Education Center.

%d bloggers liken dit: